Izakaya Rojiura Shinagawa

0 0評論
Spicy Beef Tendon Stew (¥680) (excluding tax) (照片由: Shinagawa Sightseeing Agency)

此頁面並不完整——請瀏覽英文頁面或是聯絡我們以在翻譯版本上註冊興趣。

景點資訊

地址

2-2-4 Konan, Minato-ku, Tokyo (地圖) (路線)

營業時間

11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00 現正開放

開放時間

星期一 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期二 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期三 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期四 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期五 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期六 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
星期天 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00
假期 11:00 - 14:00, 17:00 - 24:00

網站

rojiura-sinagawa.gorp.jp

備品

  • Restroom

Payment Method

  • 接受信用卡

Facilities

  • Restaurant

Izakaya Rojiura Shinagawa

0

0評論
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

評論

發掘附近

探索東京

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.