Bitchu Kokubunji Temple

0 0評論
Bitchu Kokubunji Temple
Bitchu Kokubunji Temple

此頁面並不完整——請瀏覽英文頁面或是聯絡我們以在翻譯版本上註冊興趣。

景點資訊

地址

1046 Kanbayashi, Soja, Okayama 719-1123 (地圖) (路線)

營業時間

7:00 - 17:00 現正開放

開放時間

星期一 7:00 - 17:00
星期二 7:00 - 17:00
星期三 7:00 - 17:00
星期四 7:00 - 17:00
星期五 7:00 - 17:00
星期六 7:00 - 17:00
星期天 7:00 - 17:00
假期 7:00 - 17:00

價格

免费入场

電話號碼

0866-92-0037

網站

city.soja.okayama.jp

Bitchu Kokubunji Temple

0

0評論
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

評論

發掘附近

探索岡山

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.