Zuiganji Temple

0 0評論
Zuiganji Temple
Zuiganji Temple

此頁面並不完整——請瀏覽英文頁面或是聯絡我們以在翻譯版本上註冊興趣。

景點資訊

地址

Chonai-91 Matsushima, Miyagi District, Miyagi (地圖) (路線)

營業時間

8:00 - 17:00 現正開放

開放時間

星期一 8:00 - 17:00
星期二 8:00 - 17:00
星期三 8:00 - 17:00
星期四 8:00 - 17:00
星期五 8:00 - 17:00
星期六 8:00 - 17:00
星期天 8:00 - 17:00
假期 8:00 - 17:00

價格

¥700

電話號碼

022-354-2023

網站

zuiganji.or.jp

Zuiganji Temple

0

0評論
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

評論

發掘附近

探索宮城

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.