Kodaiji

0 0評論
Kodaiji (Photo: 663highland / CC BY-SA 4.0)

此頁面並不完整——請瀏覽英文頁面或是聯絡我們以在翻譯版本上註冊興趣。

景點資訊

地址

526 Shimogawara-cho Kodaiji,Higashiyama-ku, Kyoto,605-0825 Japan (地圖) (路線)

營業時間

9:00 - 17:00 現正開放

開放時間

星期一 9:00 - 17:00
星期二 9:00 - 17:00
星期三 9:00 - 17:00
星期四 9:00 - 17:00
星期五 9:00 - 17:00
星期六 9:00 - 17:00
星期天 9:00 - 17:00
假期 9:00 - 17:00

網站

kodaiji.com

備品

  • 祈禱室
  • 問訊櫃檯

Facilities

  • Cafe

Kodaiji

0

0評論
  • 5 星 0
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

評論

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.