Senko-ji Temple

5 2評論
Photo: ACA / CC BY 4.0

此頁面並不完整——請瀏覽英文頁面或是聯絡我們以在翻譯版本上註冊興趣。

景點資訊

地址

15-1 Higashitsuchidocho, Onomichi, Hiroshima 722-0033, Japan (地圖) (路線)

營業時間

9:00 - 17:00 現正開放

開放時間

星期一 9:00 - 17:00
星期二 9:00 - 17:00
星期三 9:00 - 17:00
星期四 9:00 - 17:00
星期五 9:00 - 17:00
星期六 9:00 - 17:00
星期天 9:00 - 17:00
假期 9:00 - 17:00

電話號碼

+81 848-23-2310

網站

senkouji.jp

Senko-ji Temple

5

2評論
  • 5 星 2
  • 4 星 0
  • 3 星 0
  • 2 星 0
  • 1 星 0

評論

發掘附近

探索廣島

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.